Logo Veiligheidsregio Utrecht - mobiel

 • VRUBrandweer RobertJan2
 • VRUBrandweer Marjolein2
 • VRUBrandweer Ivonne2
 • VRUBasvandenHemel2
 • richtsjeDEF
 • marion slideshow2
 • "We mobiliseren de kracht uit de
  hele gezondheidsketen. Op de grens
  van gezondheid en veiligheid."

  Robert-Jan Schouwerwou
  Hoofd GHOR

 • "Door continu te monitoren
  worden we minder snel
  overvallen door een crisis."

  Marjolijn de Jong
  Kwartiermaker Veiligheidsinformatiecentrum

 • "Ook goede voorlichting op school
  of een gesprekje met de buren
  zorgt voor een brandveiliger leven."

  Ivonne Vliek
  Programmamanager Stimulerende Preventie

 • "Alle brandweermensen
  staan dag en nacht paraat
  voor uw veiligheid."

  Bas van den Hemel
  Directeur Brandweerrepressie

 • "Met slim gebruik van informatie
  vergroten we de veiligheid.
  Daar doen we het voor."

  Richtsje Samplonius
  Chief Information Officer

 • "Een goede relatie tussen
  de VRU en de Utrechtse
  gemeenten is een must!"

  Marion Schilder
  Bestuurlijk accountfunctionaris gemeenten

Uw eigen veiligheid

Wat doet u bij brand? Wat is wijsheid als u plots een paar dagen zonder kraanwater of elektriciteit moet leven? Als het water door een dijkdoorbraak de straten in stroomt? Als een tankwagen met gevaarlijke stoffen in brand vliegt? Rampen of crisissituaties komen bijna altijd onverwacht. We bereiden ons voor op de ergste situaties die gelukkig zelden plaatsvinden, maar soms gebeuren ze tóch. Dan helpt het als u een aantal voorbereidingen heeft getroffen.

Lees verder

Dit doet de veiligheidsregio

De veiligheidsregio is de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. In de VRU werken 26 regionale gemeenten samen, onder het motto 'Uw veiligheid, ons werk'. Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio. Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid. Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

Lees verder

Tweets

Mocht u last hebben van de rook bij de brand in #Kryptonweg in #Amersfoort. Sluit de ramen en deuren. Zet waar mogelijk uw ventilatie uit.

In #Amersfoord is de brandweer bezig overslag te voorkomen. Groot materiaal is ingezet. Veel rook aanwezig. Brand nog niet uitslaand. ^ DV.

In #Amersfoort #Kryptonweg is grote brand gegeven. Dit op voorhand vanwege de forse rookontwikkeling. Woordvoerder onderweg. ^DV.

Project in beeld: advies bij evenementen

Bij grootschalige of risicovolle evenementen is een goed veiligheidsadvies van essentieel belang. Hierbij wordt zowel gekeken naar (brand)veiligheid als geneeskundige aspecten. Om door de bomen het bos te blijven zien, biedt de VRU advies en praktische hulpmiddelen voor veiligheids- en gezondheidskundige aspecten bij evenementen.

Bekijk het project advies bij evenementen of bekijk andere projecten